12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(09:10 ngày 02-02-2023)

  (Bảo Lộc,Ia H'Rung,Tà Niết,Ia Púch 3,Đăk Srông 2,Nậm Tha 5,Nậm Mu,Quảng Tín,Minh Lượng Thượng,Sông Chảy 5,Nậm Công 3,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Suối Sập 3,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Ia Grai 2,Ngòi Xan 1,Đăk Ter 1,Đasiat,Nho Quế 2,Đăk Rung,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Ia Đrăng 1,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3)

 • Hồ đang xả(09:10 ngày 02-02-2023)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Phú Yên(Sông Hinh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(09:10 ngày 02-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(08:41 ngày 02-02-2023)

  (Bảo Lộc,Ia H'Rung,Đăk Srông 2,Quảng Tín,Minh Lượng Thượng,Sông Chảy 5,Tà Niết,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Nậm Mu,Nậm Công 3,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Suối Sập 3,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Ia Grai 2,Ngòi Xan 1,Đăk Ter 1,Đasiat,Nho Quế 2,Đăk Rung,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Ia Đrăng 1,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3)

 • Hồ đang xả(08:41 ngày 02-02-2023)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(08:41 ngày 02-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(08:10 ngày 02-02-2023)

  (Bảo Lộc,Ia H'Rung,Tà Niết,Ia Púch 3,Đăk Srông 2,Quảng Tín,Minh Lượng Thượng,Sông Chảy 5,Nậm Công 3,Nậm Tha 5,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Nậm Mu,Suối Sập 3,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Ia Grai 2,Ngòi Xan 1,Đăk Ter 1,Đasiat,Nho Quế 2,Đăk Rung,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Ia Đrăng 1,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3)

 • Hồ đang xả(08:10 ngày 02-02-2023)

  Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(08:10 ngày 02-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(07:42 ngày 02-02-2023)

  (Bảo Lộc,Ia H'Rung,Tà Niết,Ia Púch 3,Đăk Srông 2,Sông Chảy 5,Quảng Tín,Minh Lượng Thượng,Nậm Công 3,Nậm Tha 5,Xỏong Con,Chiềng Muôn,Nậm Mu,Suối Sập 3,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Ia Grai 2,Ngòi Xan 1,Đăk Ter 1,Đasiat,Nho Quế 2,Đăk Rung,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Ia Đrăng 1,Khao Mang Thượng,Nậm Pia,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Suối Chăn 2,Chư Prông,Minh Lương,Xím Vàng,Hòa Bình,Suối Mu,Nậm Đông 3,Sông Lô 4,Đắk Lô,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3)

 • Hồ đang xả(07:42 ngày 02-02-2023)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Sông Hinh),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srepok 3)

 • Mực nước(07:41 ngày 02-02-2023)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ2),Vị Thanh-Xà No(BĐ3)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin