17
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(23:43 ngày 26-09-2023)

  (Chiềng Muôn,Khe Soong,Đasiat,Ry Ninh 2,Đak Pi Hao 1,Xỏong Con,Nậm Be,Đa Dâng 2,Ia Đrăng 1,Sông Miện,Ayun Thượng 1A,Minh Lượng Thượng,Nậm Pông,Tà Làng,Ia Púch 3,Đăk Ru,Sông Lô 6,Chư Prông,Ia Muer,Xím Vàng,Đăk Srông 2A,Đăk Nông,Mường Kim,Ia Đrăng 3,Sông Miện 6,Sông Côn 2 b2,Quảng Tín,Đăk Rung 1,Ia Grai 1,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Hòa Bình,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Ia Đrăng 2,Đak Glun,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Suối Mu,Bảo Lộc,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Mực nước(23:43 ngày 26-09-2023)

  Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đồng Tâm-Gianh(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Chu Lễ-Ngàn Sâu(BĐ1),Mai Hóa-Gianh(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Hồ đang xả(23:43 ngày 26-09-2023)

  Bình Phước(Thác Mơ,Srok Phu Miêng),Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Kom Tum(Sê San 3,Pleikrông,Ialy),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mưa trên 100mm(23:43 ngày 26-09-2023)

  Thanh Hóa(3), Nghệ An(4), Hà Tĩnh(7), Hòa Bình(1), Nam Định(1), Thái Bình(1), Quảng Bình(2), Quảng Trị(1), Hà Nam(1), Ninh Bình(1), Quảng Bình(1)

 • Hồ vượt mức(23:13 ngày 26-09-2023)

  (Chiềng Muôn,Khe Soong,Đasiat,Ry Ninh 2,Đak Pi Hao 1,Xỏong Con,Nậm Be,Đa Dâng 2,Ia Đrăng 1,Sông Miện,Ayun Thượng 1A,Nậm Pông,Tà Làng,Ia Púch 3,Đăk Ru,Minh Lượng Thượng,Sông Lô 6,Chư Prông,Ia Muer,Xím Vàng,Đăk Srông 2A,Đăk Nông,Mường Kim,Ia Đrăng 3,Sông Miện 6,Sông Côn 2 b2,Quảng Tín,Đăk Rung 1,Ia Grai 1,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Hòa Bình,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Ia Đrăng 2,Đak Glun,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Suối Mu,Bảo Lộc,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(23:12 ngày 26-09-2023)

  Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Kom Tum(Sê San 3,Pleikrông,Ialy),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Bình Phước(Thác Mơ,Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(23:12 ngày 26-09-2023)

  Đồng Tâm-Gianh(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Chu Lễ-Ngàn Sâu(BĐ1),Mai Hóa-Gianh(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(23:12 ngày 26-09-2023)

  Thanh Hóa(3), Nghệ An(3), Hà Tĩnh(6), Hòa Bình(1), Nam Định(1), Thái Bình(1), Quảng Bình(2), Quảng Trị(1), Hà Nam(1), Ninh Bình(1), Quảng Bình(1)

 • Hồ vượt mức(22:43 ngày 26-09-2023)

  (Khe Soong,Chiềng Muôn,Đasiat,Đak Pi Hao 1,Xỏong Con,Ry Ninh 2,Nậm Be,Đa Dâng 2,Ayun Thượng 1A,Ia Đrăng 1,Nậm Pông,Sông Miện,Tà Làng,Ia Púch 3,Đăk Ru,Sông Lô 6,Chư Prông,Ia Muer,Xím Vàng,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 2A,Đăk Nông,Mường Kim,Ia Đrăng 3,Sông Miện 6,Sông Côn 2 b2,Quảng Tín,Đăk Rung 1,Ia Grai 1,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Hòa Bình,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Ia Đrăng 2,Đak Glun,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Suối Mu,Bảo Lộc,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(22:43 ngày 26-09-2023)

  Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Kom Tum(Sê San 3,Pleikrông,Ialy),Gia Lai(Sê San 4A,An Khê),Bình Phước(Thác Mơ,Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:43 ngày 26-09-2023)

  Đồng Tâm-Gianh(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Chu Lễ-Ngàn Sâu(BĐ1),Mai Hóa-Gianh(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(22:43 ngày 26-09-2023)

  Nghệ An(3), Hà Tĩnh(5), Thanh Hóa(3), Hòa Bình(1), Nam Định(1), Thái Bình(1), Quảng Bình(2), Quảng Trị(1), Hà Nam(1), Ninh Bình(1), Quảng Bình(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(22:13 ngày 26-09-2023)

  Nam Định

 • Hồ vượt mức(22:12 ngày 26-09-2023)

  (Khe Soong,Chiềng Muôn,Đasiat,Đak Pi Hao 1,Xỏong Con,Ry Ninh 2,Nậm Be,Ayun Thượng 1A,Ia Đrăng 1,Đa Dâng 2,Nậm Pông,Tà Làng,Ia Púch 3,Đăk Ru,Sông Lô 6,Chư Prông,Ia Muer,Xím Vàng,Sông Miện,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 2A,Đăk Nông,Mường Kim,Ia Đrăng 3,Sông Miện 6,Sông Côn 2 b2,Quảng Tín,Đăk Rung 1,Ia Grai 1,Đắk Nông 2,Đăk Ter 1,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Tà Niết,Hòa Bình,Nậm Tha 5,Nậm Đông 3,Nậm Cắt,Ia Đrăng 2,Đak Glun,Đăk Nông 1,Đắk Lô,Suối Mu,Bảo Lộc,Đăk Rung,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Pá Chiến,ĐakSrông3A,Lao Chải,Ia H'Rung,Nậm Bôn),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(22:12 ngày 26-09-2023)

  Đắk Nông(Hàm Thuận,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Kom Tum(Sê San 3,Pleikrông,Ialy),Bình Phước(Thác Mơ,Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Buôn Kuop,Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Đồng Nai(Trị An),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(22:12 ngày 26-09-2023)

  Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đồng Tâm-Gianh(BĐ1),Tà Lài-Đồng Nai(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ1),Long Xuyên-Hậu(BĐ1),Chu Lễ-Ngàn Sâu(BĐ1),Mai Hóa-Gianh(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(22:12 ngày 26-09-2023)

  Thanh Hóa(3), Nghệ An(2), Hà Tĩnh(4), Hòa Bình(1), Nam Định(1), Thái Bình(1), Quảng Bình(2), Quảng Trị(1), Hà Nam(1), Ninh Bình(1), Quảng Bình(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin