12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(16:12 ngày 02-06-2023)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(16:12 ngày 02-06-2023)

  (Nậm Bôn,Nậm Mu,Sông Lô 6,Ia H'Rung,Suối Mu,Đăk Srông 2,Ia Púch 3,Đăk Srông 2A,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Đasiat,Ia Muer,Nậm Tha 5,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Đak Psi 2B,Đắk Lô,Nậm Be,Nậm Đông 3,Chư Prông,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(16:12 ngày 02-06-2023)

  Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê)

 • Gió mạnh trên cấp 7(15:43 ngày 02-06-2023)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(15:43 ngày 02-06-2023)

  (Nậm Bôn,Nậm Mu,Sông Lô 6,Suối Mu,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Đăk Srông 2A,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Đăk Srông 2,Đasiat,Ia Muer,Nậm Tha 5,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Xím Vàng,Khao Mang Thượng,Đak Psi 2B,Đắk Lô,Nậm Be,Nậm Đông 3,Chư Prông,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(15:43 ngày 02-06-2023)

  Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê)

 • Gió mạnh trên cấp 7(15:12 ngày 02-06-2023)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(15:12 ngày 02-06-2023)

  (Nậm Bôn,Nậm Mu,Sông Lô 6,Suối Mu,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Đăk Srông 2,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Đăk Srông 2A,Đasiat,Ia Muer,Nậm Tha 5,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Đak Psi 2B,Đắk Lô,Nậm Be,Nậm Đông 3,Chư Prông,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(15:12 ngày 02-06-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê)

 • Gió mạnh trên cấp 7(14:43 ngày 02-06-2023)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(14:43 ngày 02-06-2023)

  (Sông Lô 6,Nậm Bôn,Nậm Mu,Suối Mu,Xỏong Con,Đăk Srông 2,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Đăk Srông 2A,Chiềng Muôn,Đasiat,Ia Muer,Nậm Tha 5,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Khao Mang Thượng,Đak Psi 2B,Đắk Lô,Nậm Be,Nậm Đông 3,Chư Prông,Ia Grai 1,Minh Lượng Thượng,Lao Chải,Tà Làng,Hòa Bình,Bảo Lộc)

 • Hồ đang xả(14:43 ngày 02-06-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Đắk Nông(Đồng Nai 2,Đại Ninh,Đồng Nai 4),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin