12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(16:42 ngày 05-12-2023)

  (Sông Côn 2 b2,Đak Glun,A ROÀNG,Hòa Bình,Hạ Rào Quán,Suối Mu,Sông Bung 6,Ia Đrăng 1,Xỏong Con,Xím Vàng,Đăk Srông 2,Thượng Lộ,Sông Lô 6,Bảo Lộc,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Đasiat,Nậm Tha 5,Đăk Mi 4b,Sông Côn 2 b1,Đak Mi 3,Minh Lượng Thượng,Sông Giang 2,Nậm Bôn,Nước Xáng,Đak Psi 2B,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Púch 3,Khao Mang,Đắk Lô,Đăk Lây,ĐakSrông3A,Suối chăn 1,Ia Muer,Ia Grai 2,Chư Prông,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Đăk Ru,Tà Làng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(16:42 ngày 05-12-2023)

  (Sông Lô 2,Thoong Gót,Sùng Vui,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Bản Hồ,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Trà Linh 2,Nậm Mô,Bạch Đằng,Định Cư,Đắk Bla 1,Khe Diên,Hạ Sông Pha 2,Sông Tranh 4,Đăk Mi 2,Đak Pi Hao 1,Sơn Trà 1C,Sông Tranh 2,A Lưới,Pa Ke,Sông Ba Hạ,Sông Bung 4A,Suối Trát,Vĩnh Sơn A,Krông H’năng,A Vương,Nậm Cắn 2,Suối Chăn 2,Huổi Vang,Nậm Mức,Nậm Pung,Đa dâng,Ia Đrăng 1,Hàm Thuận,Đăk Re,Thượng Kon Tum,Đa Siat,Trung Hồ,Văn Chấn,Sông Bung 4,Tà Lơi 2,Cẩm Thủy I,Cốc Đàm,Đăk Pô Ne,Krông Nô 2,Đăk Mi 4a,Nậm Mu,Phố Cũ,Đắk Nông 2,Ayun Thượng 1A,Nà Tẩu,Nậm Sọi,Ea Drăng 2,Đa Nhim,Mường Khương,Sông Hinh,Đăk Bla,Đăk Mi 4,Mường Hung,A Lin 3,Hồ Bốn,Sơn Tây,Thượng Sơn Tây,Hồ chứa La Hiêng 2,Ngòi Xan 2,Tà Lơi 3,Pờ Hồ,Đồng Nai 4,Nho Quế 1,An Khê,H’Mun,Đồng Nai 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Sông Lô 8B,Ngòi Xan 1,Ayun Trung,Nậm Công 3,Tà lơi 3,Ia Grai 3,Đăk Lây,Đăk Mi 4A,Sông Lô 4,Đại Ninh,Vĩnh Sơn 5,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đakđrinh,Đăk Di 2,Suối Sập 3,Mường Bang,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Lao Chải,Đăk Pring,Nậm Lúc,Sông Chảy 5,Đăk Pô Ne 2,Ia Đrăng 3,Za Hung,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Sông Tranh 3,Buôn Kuốp,Vạn Hồ,Khuổi Luông,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Nậm Nhùn 1,Đăk Psi 5,Srêpốk 3,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đơn Dương),Thừa Thiên Huế(Hương Điền,A Lưới,Bình Điền),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Hà Tĩnh(Hố Hô),Quảng Trị(Quảng Trị),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3,Buôn Kuop),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(16:42 ngày 05-12-2023)

  Thành Mỹ-Cái(BĐ1),Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Lệ Thủy-Kiến Giang(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(16:11 ngày 05-12-2023)

  (Sông Côn 2 b2,Hòa Bình,Suối Mu,A ROÀNG,Đak Glun,Hạ Rào Quán,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Xím Vàng,Sông Bung 6,Ia Đrăng 1,Sông Lô 6,Thượng Lộ,Đasiat,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Bảo Lộc,Nậm Tha 5,Minh Lượng Thượng,Đăk Mi 4b,Sông Giang 2,Nậm Bôn,Sông Côn 2 b1,Đak Mi 3,Đak Psi 2B,Nước Xáng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Púch 3,Khao Mang,Đắk Lô,Đăk Lây,ĐakSrông3A,Suối chăn 1,Ia Muer,Ia Grai 2,Chư Prông,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Đăk Ru,Tà Làng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(16:11 ngày 05-12-2023)

  (Sông Lô 2,Sùng Vui,Thoong Gót,Bản Hồ,Đạ Dâng - Đạ Chomo,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Trà Linh 2,Đắk Bla 1,Bạch Đằng,Hạ Sông Pha 2,Nậm Mô,Định Cư,Đak Pi Hao 1,Khe Diên,Đăk Mi 2,Sông Tranh 4,A Lưới,Sơn Trà 1C,Pa Ke,Vĩnh Sơn A,Sông Bung 4A,Sông Tranh 2,A Vương,Suối Trát,Sông Ba Hạ,Krông H’năng,Nậm Cắn 2,Nậm Pung,Nậm Mức,Suối Chăn 2,Đa dâng,Huổi Vang,Đăk Re,Hàm Thuận,Đa Siat,Tà Lơi 2,Ia Đrăng 1,Văn Chấn,Thượng Kon Tum,Trung Hồ,Đăk Pô Ne,Krông Nô 2,Đăk Mi 4a,Nậm Mu,Sông Bung 4,Ayun Thượng 1A,Đăk Bla,Cẩm Thủy I,Đắk Nông 2,Cốc Đàm,Phố Cũ,Nà Tẩu,Nậm Sọi,Ea Drăng 2,Mường Khương,Sông Hinh,Đa Nhim,Sơn Tây,Mường Hung,A Lin 3,Ngòi Xan 2,Tà Lơi 3,Nho Quế 1,Hồ Bốn,Đăk Mi 4,Thượng Sơn Tây,Pờ Hồ,Đồng Nai 4,An Khê,H’Mun,Hồ chứa La Hiêng 2,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Sông Lô 8B,Đồng Nai 1,Nậm Công 3,Ngòi Xan 1,Ayun Trung,Tà lơi 3,Đăk Lây,Đăk Mi 4A,Ia Grai 3,Sông Lô 4,Đại Ninh,Vĩnh Sơn 5,Đakđrinh,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Di 2,Suối Sập 3,Mường Bang,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Lao Chải,Đăk Pring,Nậm Lúc,Đăk Pô Ne 2,Sông Chảy 5,Ia Đrăng 3,Za Hung,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Sông Tranh 3,Vạn Hồ,Buôn Kuốp,Khuổi Luông,Nậm Mạ 1,Mường Kim,H’Chan,Nậm Nhùn 1,Đăk Psi 5,Srêpốk 3,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đơn Dương),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(Hương Điền,A Lưới,Bình Điền),Hà Tĩnh(Hố Hô),Quảng Trị(Quảng Trị),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3,Buôn Kuop),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(16:11 ngày 05-12-2023)

  Thành Mỹ-Cái(BĐ1),Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Lệ Thủy-Kiến Giang(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(15:41 ngày 05-12-2023)

  (Sông Côn 2 b2,A ROÀNG,Hòa Bình,Suối Mu,Đak Glun,Hạ Rào Quán,Đăk Srông 2,Thượng Lộ,Nậm Mu,Bảo Lộc,Xỏong Con,Xím Vàng,Ia Đrăng 1,Khao Mang Thượng,Sông Lô 6,Sông Bung 6,Đasiat,Nậm Tha 5,Minh Lượng Thượng,Sông Giang 2,Sông Côn 2 b1,Nậm Bôn,Đăk Mi 4b,Nước Xáng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Púch 3,Đak Mi 3,Đak Psi 2B,Khao Mang,Đắk Lô,Đăk Lây,Suối chăn 1,ĐakSrông3A,Ia Muer,Ia Grai 2,Chư Prông,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Đăk Rung 1,Nậm Be,Đăk Ru,Tà Làng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(15:41 ngày 05-12-2023)

  (Đạ Dâng - Đạ Chomo,Trà Linh 2,Bạch Đằng,Hạ Sông Pha 2,Nậm Mô,Sông Tranh 4,Khe Diên,Đăk Mi 2,Đak Pi Hao 1,A Lưới,Sơn Trà 1C,Sông Tranh 2,Sông Bung 4A,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Vĩnh Sơn A,Sùng Vui,Suối Trát,Nậm Cắn 2,Sông Ba Hạ,Đắk Bla 1,Định Cư,Nậm Mức,Nậm Pung,Suối Chăn 2,A Vương,Pa Ke,Hàm Thuận,Huổi Vang,Đăk Re,Thượng Kon Tum,Krông Nô 2,Đăk Mi 4a,Krông H’năng,Đa dâng,Sông Lô 2,Đa Siat,Nậm Mu,Sông Chừng (sông con 2),Ia Đrăng 1,Văn Chấn,Ayun Thượng 1A,Đăk Pô Ne,Tà Lơi 2,Trung Hồ,Sông Bung 4,Cẩm Thủy I,Phố Cũ,Thoong Gót,Đăk Bla,Ry Ninh 2,Ea Drăng 2,Bản Hồ,Cốc Đàm,Đắk Nông 2,Nà Tẩu,Mường Khương,Đa Nhim,Nậm Sọi,Mường Hung,Ngòi Xan 2,Tà Lơi 3,Nho Quế 1,Đăk Mi 4,Pờ Hồ,Đồng Nai 4,An Khê,H’Mun,Hồ chứa La Hiêng 2,Sông Hinh,Sơn Tây,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Sông Lô 8B,Đồng Nai 1,A Lin 3,Ngòi Xan 1,Ayun Trung,Nậm Công 3,Tà lơi 3,Ia Grai 3,Đăk Lây,Đăk Mi 4A,Hồ Bốn,Sông Lô 4,Thượng Sơn Tây,Đại Ninh,Vĩnh Sơn 5,Đakđrinh,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Di 2,Suối Sập 3,Mường Bang,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Nậm Lúc,Lao Chải,Đăk Pring,Đăk Pô Ne 2,Sông Chảy 5,Ia Đrăng 3,Za Hung,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Sông Tranh 3,Vạn Hồ,Buôn Kuốp,Khuổi Luông,Mường Kim,Nậm Mạ 1,H’Chan,Nậm Nhùn 1,Đăk Psi 5,Srêpốk 3,Nậm Công 4),Lâm Đồng(Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đơn Dương),Thừa Thiên Huế(Hương Điền,A Lưới,Bình Điền),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Hà Tĩnh(Hố Hô),Quảng Trị(Quảng Trị),Đắk Lắk(Krông Năng,Srêpôk 4,Srepok 3,Buôn Kuop),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(15:41 ngày 05-12-2023)

  Thành Mỹ-Cái(BĐ1),Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Lệ Thủy-Kiến Giang(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(15:11 ngày 05-12-2023)

  (A ROÀNG,Sông Côn 2 b2,Hòa Bình,Suối Mu,Đak Glun,Đăk Srông 2,Hạ Rào Quán,Thượng Lộ,Ia Đrăng 1,Sông Lô 6,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Sông Bung 6,Bảo Lộc,Xỏong Con,Nậm Tha 5,Đasiat,Minh Lượng Thượng,Nậm Bôn,Sông Côn 2 b1,Xím Vàng,Đăk Mi 4b,Sông Giang 2,Nước Xáng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đak Psi 2B,Đak Mi 3,Ia Púch 3,Khao Mang,Đắk Lô,Đăk Lây,ĐakSrông3A,Ia Muer,Ia Grai 2,Chư Prông,Chiềng Muôn,Ia H'Rung,Đăk Pring,Đăk Srông 2A,Nậm Be,Đăk Ru,Tà Làng,Ia Grai 1,Nậm Đông 3),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(15:11 ngày 05-12-2023)

  Lâm Đồng(Đại Ninh,Hàm Thuận,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2,Đơn Dương),(Hạ Sông Pha 2,Đăk Mi 2,Sông Tranh 4,Khe Diên,Nậm Mô,Đak Pi Hao 1,Sơn Trà 1C,Sông Tranh 2,Sông Bung 4A,Vĩnh Sơn A,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Suối Trát,Định Cư,Nậm Cắn 2,Sông Ba Hạ,Đắk Bla 1,Nậm Pung,Nậm Mức,Sùng Vui,Trà Linh 2,Thượng Kon Tum,Suối Chăn 2,Nậm Toóng,Pa Ke,A Vương,Đăk Re,Krông H’năng,Hàm Thuận,Huổi Vang,Krông Nô 2,Ia Đrăng 1,Văn Chấn,Nậm Mu,Tà Lơi 2,Đa dâng,Sông Lô 2,Đa Siat,Trung Hồ,Nà Lơi,Ayun Thượng 1A,Đăk Pô Ne,Cẩm Thủy I,Phố Cũ,Thoong Gót,Sông Bung 4,Cốc Đàm,Ea Drăng 2,A Lưới,Đắk Nông 2,Nà Tẩu,Mường Khương,Ry Ninh 2,Bản Hồ,Đăk Mi 4a,Nậm Bon,Đăk Bla,Mường Hung,Bạch Đằng,Tà Lơi 3,Ngòi Xan 2,Nậm Sọi,Đăk Mi 4,An Khê,H’Mun,Đa Nhim,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Đồng Nai 4,Sông Hinh,Nho Quế 1,Sông Lô 8B,Pờ Hồ,Hồ chứa La Hiêng 2,Sơn Tây,Đồng Nai 1,A Lin 3,Ayun Trung,Nậm Công 3,Tà lơi 3,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Ngòi Xan 1,Đăk Mi 4A,Ia Grai 3,Đăk Lây,Thượng Sơn Tây,Sông Lô 4,Hồ Bốn,Đại Ninh,Vĩnh Sơn 5,Đakđrinh,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đăk Di 2,Suối Sập 3,Mường Bang,Đại Nga,Đăk Pô Cô,Đăk Pring,Nậm Lúc,Lao Chải,Đăk Pô Ne 2,Sông Chảy 5,Ia Đrăng 3,Za Hung,Tà Cọ,Đăk Rung 1,Sông Tranh 3,Vạn Hồ,Buôn Kuốp,Khuổi Luông,Mường Kim,Nậm Mạ 1,Nậm Nhùn 1,H’Chan,Đăk Psi 5,Srêpốk 3,Nậm Công 4),Thừa Thiên Huế(Hương Điền,A Lưới,Bình Điền),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Bung 4,A Vương,Sông Tranh 2),Hà Tĩnh(Hố Hô),Đắk Lắk(Srêpôk 4,Krông Năng,Srepok 3,Buôn Kuop),Quảng Trị(Quảng Trị),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(15:11 ngày 05-12-2023)

  Thành Mỹ-Cái(BĐ1),Phú Ốc-Bồ (BĐ1),Lệ Thủy-Kiến Giang(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin