12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(13:12 ngày 28-03-2023)

  TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(13:12 ngày 28-03-2023)

  (Hòa Bình,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Lao Chải,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Ia Grai 1,Xím Vàng,Chiềng Muôn,Sông Lô 6,Khao Mang Thượng,Đăk Srông 2,Đasiat,Nậm Be,Xỏong Con,Bảo Lộc,Chư Prông,Đăk Srông 2A,Ry Ninh 2,Nậm Mu,Ia Muer,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Pá Chiến,Tà Làng,Suối Mu,Đak Pi Hao 1,Nậm Bôn,Nậm Đông 3,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(13:12 ngày 28-03-2023)

  Quảng Nam(Sông Tranh 2,Đăk Mi 4),Gia Lai(An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4)

 • Gió mạnh trên cấp 7(12:43 ngày 28-03-2023)

  TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(12:43 ngày 28-03-2023)

  (Hòa Bình,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Nậm Đông 3,Lao Chải,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Ia Grai 1,Xím Vàng,Chiềng Muôn,Sông Lô 6,Khao Mang Thượng,Đăk Srông 2,Đasiat,Xỏong Con,Bảo Lộc,Chư Prông,Đăk Srông 2A,Ry Ninh 2,Nậm Mu,Nậm Be,Ia Muer,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Pá Chiến,Tà Làng,Suối Mu,Đak Pi Hao 1,Nậm Bôn,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(12:43 ngày 28-03-2023)

  Đắc Lắk(Srepok 3),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4)

 • Gió mạnh trên cấp 7(12:14 ngày 28-03-2023)

  TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(12:14 ngày 28-03-2023)

  (Hòa Bình,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Nậm Đông 3,Lao Chải,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Ia Grai 1,Xím Vàng,Chiềng Muôn,Sông Lô 6,Khao Mang Thượng,Đăk Srông 2,Đasiat,Xỏong Con,Bảo Lộc,Chư Prông,Đăk Srông 2A,Ry Ninh 2,Nậm Mu,Nậm Be,Ia Muer,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Pá Chiến,Tà Làng,Suối Mu,Đak Pi Hao 1,Nậm Bôn,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(12:14 ngày 28-03-2023)

  Đắc Lắk(Srepok 3),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4)

 • Gió mạnh trên cấp 7(11:43 ngày 28-03-2023)

  TP. Hải Phòng

 • Hồ vượt mức(11:43 ngày 28-03-2023)

  (Hòa Bình,Ia H'Rung,Ia Púch 3,Nậm Đông 3,Lao Chải,Minh Lượng Thượng,Đak Psi 2B,Ia Grai 1,Xím Vàng,Chiềng Muôn,Sông Lô 6,Khao Mang Thượng,Đăk Srông 2,Đasiat,Xỏong Con,Bảo Lộc,Chư Prông,Đăk Srông 2A,Ry Ninh 2,Nậm Mu,Nậm Be,Ia Muer,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Pá Chiến,Tà Làng,Suối Mu,Đak Pi Hao 1,Nậm Bôn,Đắk Lô)

 • Hồ đang xả(11:43 ngày 28-03-2023)

  Đắc Lắk(Srepok 3),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Gia Lai(An Khê),Đắk Nông(Đại Ninh,Đồng Nai 4)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin