20
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(15:42 ngày 23-06-2024)

  Bình Thuận,Gia Lai

 • Hồ vượt mức(15:42 ngày 23-06-2024)

  (Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Chiềng Muôn,Ia Muer,Ia Grai 1,Suối Mu,Đasiat,Phố Cũ,Sông Lô 6,Xím Vàng,Đăk Srông 2A,Tà Làng,Ia Púch 3,Hòa Bình,Lao Chải,Nậm Đông 3,Minh Lượng Thượng)

 • Hồ đang xả(15:42 ngày 23-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pô Cô,Đăk Mi 2,Ia Đrăng 3,Đakđrinh,Mường Hung,Vĩnh Hà,Ayun Thượng 1A,Sông lô 6,Nậm Mu,Ia Grai 3,H’Mun,Suối Trát,Cẩm Thủy I,Mường Bang,Đăk Rơ Sa 2,Ia Đrăng 2,Bắc Cuông,Khuổi Luông,Nam Long,Srêpốk 3,Ngòi Xan 1,Đăk Mi 4,Mường Kim,Vĩnh Sơn B,Sông Chảy 5,A Lưới,Sông Lô 2,H’Chan,Định Cư,Cốc Đàm,Suối Sập 3,Tà Lơi 2,Đăk Rơ Sa,Za Hung,Đa Chomo 2,Đa RCao,An Khê,Phố Cũ,Trà Linh 2,Sông Tranh 2,Bảo Lâm 3,Bản Hồ,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Sùng Vui,Ngòi Xan 2,Sông Bạc,Sông Lô 6,Mường Khương,Tà Lơi 3,Đăk Pring,Sông Lô 4,Tà Cọ,Nà Tẩu,Nậm Mô,Vạn Hồ,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Nậm Công 4,Trung Hồ,Pờ Hồ,Nho Quế 1,Đa dâng,Đăk Pô Ne,Ia Đrăng 1,Lao Chải,Ia Puch 3,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Nậm Chim 2,Thoong Gót,Nậm Sọi,Sông Lô 8B,Nậm Pung,Huổi Vang,Bạch Đằng,Pa Ke,Nậm Cắn 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(15:42 ngày 23-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Cầu Sơn-Thương(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(15:42 ngày 23-06-2024)

  Gia Lai(2), Phú Yên(1), Lào Cai(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(15:13 ngày 23-06-2024)

  Bình Thuận,Gia Lai

 • Hồ vượt mức(15:13 ngày 23-06-2024)

  (Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Chiềng Muôn,Ia Muer,Ia Grai 1,Suối Mu,Đasiat,Phố Cũ,Sông Lô 6,Xím Vàng,Đăk Srông 2A,Tà Làng,Ia Púch 3,Hòa Bình,Lao Chải,Nậm Đông 3,Minh Lượng Thượng)

 • Hồ đang xả(15:13 ngày 23-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pô Cô,Đăk Mi 2,Ia Đrăng 3,Đakđrinh,Mường Hung,Vĩnh Hà,Ayun Thượng 1A,Sông lô 6,Nậm Mu,Ia Grai 3,H’Mun,Suối Trát,Cẩm Thủy I,Mường Bang,Đăk Rơ Sa 2,Ia Đrăng 2,Bắc Cuông,Khuổi Luông,Nam Long,Srêpốk 3,Ngòi Xan 1,Đăk Mi 4,Mường Kim,Vĩnh Sơn B,Sông Chảy 5,A Lưới,Sông Lô 2,H’Chan,Định Cư,Cốc Đàm,Suối Sập 3,Tà Lơi 2,Đăk Rơ Sa,Za Hung,Đa Chomo 2,Đa RCao,An Khê,Phố Cũ,Trà Linh 2,Sông Tranh 2,Bảo Lâm 3,Bản Hồ,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Sùng Vui,Ngòi Xan 2,Sông Bạc,Sông Lô 6,Mường Khương,Tà Lơi 3,Đăk Pring,Sông Lô 4,Tà Cọ,Nà Tẩu,Nậm Mô,Vạn Hồ,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Nậm Công 4,Trung Hồ,Pờ Hồ,Nho Quế 1,Đa dâng,Đăk Pô Ne,Ia Đrăng 1,Lao Chải,Ia Puch 3,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Nậm Chim 2,Thoong Gót,Nậm Sọi,Sông Lô 8B,Nậm Pung,Huổi Vang,Bạch Đằng,Pa Ke,Nậm Cắn 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(15:13 ngày 23-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Cầu Sơn-Thương(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(15:13 ngày 23-06-2024)

  Gia Lai(2), Phú Yên(1), Lào Cai(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(14:41 ngày 23-06-2024)

  Bình Thuận,Gia Lai

 • Hồ vượt mức(14:41 ngày 23-06-2024)

  (Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Chiềng Muôn,Ia Muer,Ia Grai 1,Suối Mu,Đasiat,Phố Cũ,Sông Lô 6,Xím Vàng,Đăk Srông 2A,Tà Làng,Ia Púch 3,Hòa Bình,Lao Chải,Nậm Đông 3,Minh Lượng Thượng)

 • Hồ đang xả(14:41 ngày 23-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pô Cô,Đăk Mi 2,Ia Đrăng 3,Đakđrinh,Mường Hung,Vĩnh Hà,Ayun Thượng 1A,Sông lô 6,Nậm Mu,Ia Grai 3,H’Mun,Suối Trát,Cẩm Thủy I,Mường Bang,Đăk Rơ Sa 2,Ia Đrăng 2,Bắc Cuông,Khuổi Luông,Nam Long,Srêpốk 3,Ngòi Xan 1,Đăk Mi 4,Mường Kim,Vĩnh Sơn B,Sông Chảy 5,A Lưới,Sông Lô 2,H’Chan,Định Cư,Cốc Đàm,Suối Sập 3,Tà Lơi 2,Đăk Rơ Sa,Za Hung,Đa Chomo 2,Đa RCao,An Khê,Phố Cũ,Trà Linh 2,Sông Tranh 2,Bảo Lâm 3,Bản Hồ,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Sùng Vui,Ngòi Xan 2,Sông Bạc,Sông Lô 6,Mường Khương,Tà Lơi 3,Đăk Pring,Sông Lô 4,Tà Cọ,Nà Tẩu,Nậm Mô,Vạn Hồ,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Nậm Công 4,Trung Hồ,Pờ Hồ,Nho Quế 1,Đa dâng,Đăk Pô Ne,Ia Đrăng 1,Lao Chải,Ia Puch 3,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Nậm Chim 2,Thoong Gót,Nậm Sọi,Sông Lô 8B,Nậm Pung,Huổi Vang,Bạch Đằng,Pa Ke,Nậm Cắn 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:41 ngày 23-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Cầu Sơn-Thương(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(14:41 ngày 23-06-2024)

  Gia Lai(2), Phú Yên(1), Lào Cai(1)

 • Gió mạnh trên cấp 7(14:13 ngày 23-06-2024)

  Bình Thuận,Gia Lai

 • Hồ vượt mức(14:13 ngày 23-06-2024)

  (Nậm Bôn,Ia H'Rung,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Bảo Lộc,Xỏong Con,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đăk Srông 2,Nậm Be,Khao Mang Thượng,Nậm Mu,Chiềng Muôn,Ia Muer,Ia Grai 1,Suối Mu,Đasiat,Phố Cũ,Sông Lô 6,Xím Vàng,Đăk Srông 2A,Tà Làng,Ia Púch 3,Hòa Bình,Lao Chải,Nậm Đông 3,Minh Lượng Thượng)

 • Hồ đang xả(14:13 ngày 23-06-2024)

  Đắk Nông(Đồng Nai 1,Nậm Lúc,Nậm Mức,Đăk Pô Cô,Đăk Mi 2,Ia Đrăng 3,Đakđrinh,Mường Hung,Vĩnh Hà,Ayun Thượng 1A,Sông lô 6,Nậm Mu,Ia Grai 3,H’Mun,Suối Trát,Cẩm Thủy I,Mường Bang,Đăk Rơ Sa 2,Ia Đrăng 2,Bắc Cuông,Khuổi Luông,Nam Long,Srêpốk 3,Ngòi Xan 1,Đăk Mi 4,Mường Kim,Vĩnh Sơn B,Sông Chảy 5,A Lưới,Sông Lô 2,H’Chan,Định Cư,Cốc Đàm,Suối Sập 3,Tà Lơi 2,Đăk Rơ Sa,Za Hung,Đa Chomo 2,Đa RCao,An Khê,Phố Cũ,Trà Linh 2,Sông Tranh 2,Bảo Lâm 3,Bản Hồ,Bắc Mê,Đăk Rung 1,Sùng Vui,Ngòi Xan 2,Sông Bạc,Sông Lô 6,Mường Khương,Tà Lơi 3,Đăk Pring,Sông Lô 4,Tà Cọ,Nà Tẩu,Nậm Mô,Vạn Hồ,Hồ chứa La Hiêng 2,Nậm Mạ 1,Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị,Nậm Công 4,Trung Hồ,Pờ Hồ,Nho Quế 1,Đa dâng,Đăk Pô Ne,Ia Đrăng 1,Lao Chải,Ia Puch 3,Đak Pi Hao 1,Đa Khai,Nậm Chim 2,Thoong Gót,Nậm Sọi,Sông Lô 8B,Nậm Pung,Huổi Vang,Bạch Đằng,Pa Ke,Nậm Cắn 2,Chư Prông,Đại Nga,Đạ Dâng - Đạ Chomo,Văn Chấn,ĐăkR’Tih (bậc dưới),Tà lơi 3,Nậm Công 3,Đăk Psi 5,Đắk Bla 1,Suối Chăn 2,Vĩnh Sơn 5,Hồ Bốn,ĐăkR’Tih (bậc trên),Đắk Nông 2),Tuyên Quang(Tuyên Quang),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Đồng Nai 2),Gia Lai(An Khê),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Phú Yên(Srêpôk 4,Krông Năng),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(14:13 ngày 23-06-2024)

  Na Hang-Gâm(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ1),Cầu Sơn-Thương(BĐ1),Chiêm Hóa-Gâm(BĐ1),Cà Mau-Gành Hào(BĐ2),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Mưa trên 100mm(14:13 ngày 23-06-2024)

  Gia Lai(2), Phú Yên(1), Lào Cai(1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin